NIEUWS

Register Marketeer geprolongeerd

 

‘Register Marketeers (RM) zijn erop gericht u en uw bedrijf op vernieuwende en   grensverleggende wijze te inspireren en beter te laten presteren’. Nico Kamminga is sinds eind 2008 RM, een persoonlijke certificatie op het hoogste niveau: ‘Ik doe dit in de eerste plaats om mijn vakkennis en ervaring op het allerhoogste niveau te houden. Het is een ‘mentale stok achter de deur’ om met het marketingvak bezig te zijn. Bovendien past het bij mijn ambitie om het vak uit te dragen en een bijdrage te leveren aan het daadwerkelijk duurzaam en klantgericht worden van bedrijven en organisaties. Daar ligt nog enorm veel werk.’

 

Een sterk netwerk

‘Daarnaast is het RM-netwerk van expert marketing professionals een bron van inspiratie. Studiereizen, werkbezoeken, intervisie en masterclasses, het levert mooie contacten en steeds weer nieuwe inzichten op. Daarom ben ik blij met de hercertificatie, zodat ik nog eens drie jaar de titel kan gebruiken en lid kan zijn van dit unieke netwerk.’

 

 

Klaar voor de verandering?

 

Mensen willen wel, maar ze kunnen het niet. Veranderen. Inzichten in het brein bevestigen dat. Neuromarketing is een actueel onderwerp, Nico Kamminga schreef er een artikel over in het blad Sales Management. Klik hier voor het artikel.

Gates for Glory  I  van Heemstralaan 11, 3743 AJ Baarn  I  e-mail nico@gates4glory.nl  I  tel. 06-531 78 866